Ras Y Maer 5k & Rasus Plant - Carmarthen Mayor's 5K Fun Run & Junior Races

Carmarthen
Carmarthenshire
Monday, 01 May 2017

Ras Y Maer 5k & Rasus Plant - Carmarthen Mayor's 5K Fun Run & Junior Races

Monday, 01 May 2017 10:00 - 13:00 (GMT)

Guildhall Square Carmarthen
St Peter's Civic Hall
Nott Square
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 1PG
United Kingdom

01267 235199

Online entry has now closed for the Carmarthen Mayor's Race - you can enter again from 8:00am May 1st at St Peter's Civic Hall Carmarthen.  5k entry will close at 9:45am as the race starts at 10am

Mae cofrestru ar-lein wedi cau ar gyfer Ras Y Maer - fe allwch cofrestru o 8:00yb ar Fai 1af yn Neuadd St Pedr Caerfyrddin. Bydd cofrestru yn cau am 9:45am gan fod y Ras y cychwyn am 10yb

Copyright © 2018 Cvent, Inc., all rights reserved
3020831