Ras Y Maer 5k & Rasus Plant - Carmarthen Mayor's 5K Fun Run & Junior Races

Carmarthen
Carmarthenshire
Monday, 05 May 2014

Ras Y Maer 5k & Rasus Plant - Carmarthen Mayor's 5K Fun Run & Junior Races

Monday, 05 May 2014 10:00 - 14:00 (GMT)

Guildhall Square Carmarthen
St Peter's Civic Hall
Nott Square
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 1PG
United Kingdom

01267 235199

Online entry for the 2014 Carmarthen Mayor's Races has now closed - it is possible to enter on the day from 8:00am at St Peter's Civic Hall in Carmarthen. Please allow plenty of time to Register and arrive at the start line at least 10 minutes before your race is due to start.

Mae cofrestru ar lein wedi cau nawr am Rasus Y Maer 2014 - mae e'n bosibl i gofrestru ar y Dydd yn Neuadd San Pedr o 8:00yb. Gwnewch yn siwr i adael ddigon o amser i gofrestru a cyrraedd y llinell dechrau o leiaf 10 munud cyn cychwyn y Ras.

Diolch / Thank You

Noelwyn 
(Race Oganiser/ Trefnydd Ras)

Copyright © 2018 Cvent, Inc., all rights reserved
3020831